Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

Konferencje

Projekty naukowe

  Q-Healthcare

  EBM-LINK

  Badanie KOMPAS

  Badanie OPTIMO

  Badanie ARETAEUS 1

  Badanie ARETAEUS 2

  Projekt GLIHEM

Publikacje

Projekty dofinansowane
z budżetu państwa


ENGLISH VERSION

Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 Badanie OPTIMO

 

OPTIMO - "Charakterystyka opieki specjalistycznej nad chorymi na cukrzycę w Polsce"

Trzyletnie badanie obserwacyjne OPTIMO rozpoczęte w kwietniu 2006 jest wspólnym projektem Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine i Grupy sanofi-aventis.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę w Polsce uzyskana dzięki promowaniu wprowadzania do codziennej praktyki lekarskiej aktualnych klinicznych zaleceń postępowania u chorych na cukrzycę.

Podstawowym celem badania OPTIMO jest scharakteryzowanie populacji chorych na cukrzycę leczonych w specjalistycznych poradniach diabetologicznych w Polsce oraz opisanie wybranych metod postępowania diagnostycznego i leczniczego w zależności od m.in. czasu trwania choroby, zaawansowania powikłań lub chorób współistniejących.

Projekt zakłada zastosowanie komputerów podręcznych (palmtopów) w codziennej pracy lekarzy, umożliwiających wprowadzanie za pomocą elektronicznego kwestionariusza danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań, powikłań oraz leczenia. Użycie palmtopów pozwala nie tylko na bezpieczne (bez możliwości identyfikacji przez osoby postronne) gromadzenie informacji o pacjentach, ale ułatwia lekarzom opiekę nad chorymi poprzez zastosowanie systemu wspomagania decyzji klinicznych (CDSS - Clinical Decision Support System), stworzonego na podstawie aktualnych wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). Program ten przypomina o potrzebie wykonania niektórych badań, dostarcza informacji o aktualnych metodach postępowania, kryteriach, definicjach, klasyfikacjach powikłań oraz oczekiwanych skutkach zdrowotnych leczenia cukrzycy. Ponadto program OPTIMO pozwala szybko przeglądać informacje o dotychczasowym leczeniu i jego wynikach oraz o powikłaniach u poszczególnych chorych. Lekarze uczestniczą jednocześnie w programie edukacyjnym i co miesiąc otrzymują multimedialne materiały informacyjne oraz zestawy pytań, a za prawidłowe odpowiedzi przyznawane są punkty edukacyjne. Elektroniczny kwestionariusz i system wspomagania decyzji klinicznych podlegają dalszym zmianom na podstawie uzyskiwanych danych oraz komentarzy i propozycji napływających od uczestniczących w programie lekarzy.


powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM