Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

Konferencje

Projekty naukowe

  Q-Healthcare

  EBM-LINK

  Badanie KOMPAS

  Badanie OPTIMO

  Badanie ARETAEUS 1

  Badanie ARETAEUS 2

  Projekt GLIHEM

Publikacje

Projekty dofinansowane
z budżetu państwa


ENGLISH VERSION

Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 Badanie KOMPAS

 

Badanie KOMPAS jest projektem realizowanym wspólnie przez Polski Instytut Evidence Based Medicine i firmę AstraZeneca.

Podstawowym celem programu jest poprawa jakości opieki nad chorymi na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w Polsce.

Uczestniczący w programie lekarze korzystają z komputerów podręcznych (palmtopów). Ich użycie pozwala na bezpieczne (bez możliwości identyfikacji chorego przez osoby postronne) gromadzenie informacji o pacjentach i ułatwia lekarzom opiekę nad chorymi wprowadzonymi do programu. Ponadto lekarze otrzymują odtwarzane za pomocą palmtopa multimedialne materiały edukacyjne.

Na projekt KOMPAS składają się:

  • badanie obserwacyjne, służące gromadzeniu informacji na temat populacji chorych na astmę i POChP pozostających pod opieką poradni specjalistycznych,
  • program edukacyjny, dostosowany do potrzeb lekarzy specjalistów.

Podstawowe cele projektu:

  1. Charakterystyka populacji chorych na astmę i POChP znajdujących się pod opieką specjalistycznych poradni pulmonologicznych i alergologicznych (w całym kraju oraz poszczególnych regionach).
  2. Opisanie stosowanych metod leczenia oraz analiza czynników wpływających na ich zmianę.
  3. Prowadzenie programu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb specjalistów w dziedzinie pulmonologii i alergologii.
  4. Udoskonalenie, na podstawie otrzymanych danych oraz opinii lekarzy uczestniczących w badaniu, systemu informatycznego ułatwiającego opiekę nad chorymi w Polsce i umożliwiającego gromadzenie danych naukowych.

powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM