Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

Konferencje

Projekty naukowe

  Q-Healthcare

  EBM-LINK

  Badanie KOMPAS

  Badanie OPTIMO

  Badanie ARETAEUS 1

  Badanie ARETAEUS 2

  Projekt GLIHEM

Publikacje

Projekty dofinansowane
z budżetu państwa


ENGLISH VERSION

Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 Projekt GLIHEM

O projekcie

Korzystanie z oznaczeń hemoglobiny glikowanej HbA1c w celu poprawy kontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 - GLIHEM - to ogólnopolski projekt (aktualnie w toku), którego głównym celem jest ocena, czy u chorych na cukrzycę typu 2, z niewyrównaną glikemią, wykonywanie podczas wizyty szybkiego oznaczania HbA1c jest przydatne w codziennej praktyce i czy ma wpływ na ocenianą po 3 miesiącach kontrolę cukrzycy.

Do realizacji tych celów organizator dostarcza 500 lekarzom w całej Polsce niezbędne materiały i zestawy do tych oznaczeń. Udział w projekcie GLIHEM jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych lekarzy, przyjmujących pacjentów w poradniach i praktykach lekarskich, jednak ze względu na ograniczoną liczbę zestawów o udziale decyduje kolejność zgłoszeń (http://www.mp.pl/glihem/).

Udział lekarzy w Projekcie GLIHEM polega na przeprowadzeniu 2 standardowych wizyt, w odstępie ok. 3 miesięcy, u 11 pacjentów, spełniających podczas pierwszej wizyty następujące kryteria włączania:

  • chorzy na cukrzycę typu 2
  • wiek ≥50 lat
  • leczenie insuliną (dowolna liczba wstrzyknięć, dowolna dawka); mogą być dodatkowo stosowane inne leki przeciwcukrzycowe
  • glikemia na czczo ≥160 mg/dl (8,9 mmol/l) lub glikemia przygodna ≥200 mg/dl (11 mmol/l)
U każdego zakwalifikowanego pacjenta należy, zgodnie z protokołem, odbyć 2 wizyty w odstępie ok. 3 miesięcy, podczas których wykonuje się badanie HbA1c i zapisuje się w krótkiej anonimowej ankiecie (wypełnianej najlepiej w wersji elektronicznej) informacje dotyczące przede wszystkim modelu stosowanego leczenia i wskaźników kontroli glikemii.

GLIHEM jest podzielony na 2 etapy:

Faza wstępna (grupa kontrolna) wymaga wypełnienia ankiet dla 2 pierwszych pacjentów, i różni się od Fazy głównej jedynie tym, że nie wykonuje się oznaczenia HbA1c dostarczonym zestawem, lecz wydaje się pacjentowi skierowanie, by w tym samym dniu wykonał badanie HbA1c w lokalnym laboratorium (w ramach rutynowej praktyki).

W Fazie głównej projektu, obejmującej kwalifikację 9 pacjentów spełniających kryteria, każdy lekarz ma do dyspozycji łącznie 20 zestawów do szybkich oznaczeń HbA1c podczas wizyty: są one przeznaczone dla 9 nowych pacjentów, u których odsetek HbA1c będzie oznaczony w gabinecie podczas pierwszej wizyty i wizyty kontrolnej po około 3 miesiącach oraz dla 2 pacjentów zakwalifikowanych w Fazie wstępnej, podczas ich drugiej wizyty.

U dwóch pacjentów zakwalifikowanych w Fazie wstępnej trzeba podczas drugiej wizyty wpisać do ankiety 2 wyniki HbA1c:
1) wcześniejszy, uzyskany z laboratorium, oraz
2) wynik szybkiego oznaczenia za pomocą dostarczonego zestawu podczas drugiej wizyty.

Uzyskane w trakcie trwania projektu wyniki odpowiedzą na pytanie, czy możliwość szybkiego oznaczenia HbA1c podczas wizyty jest wartościowym udogodnieniem w pracy lekarza i czy przynosi rzeczywiste korzyści chorym.
Przeprowadzenie projektu jest możliwe dzięki bezwarunkowemu wsparciu partnerów: SANOFI, GENEXO oraz REDMED.
Projekt jest prowadzony pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

Rada Naukowa
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (przewodniczący)
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. UJ
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Grupa ds. metodologii
dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska
dr n. med. Wiktoria Leśniak
dr n. med. Miłosz Jankowski

Osoby koordynujące projekt
dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska (koordynator merytoryczny projektu)
Katarzyna Wiejak (koordynator techniczny projektu)

Strona internetowa
www.mp.pl/glihem/


powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM