Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

  Statut

  Zarząd

  Instytucje Partnerskie

  Komitet Naukowy

  Międzynarodowy Komitet Doradczy

  Komisja Rewizyjna

Konferencje

Projekty naukowe

Publikacje

Projekty dofinansowane
z budżetu państwa


ENGLISH VERSION

Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 O instytucie

Polski Instytut Evidence Based Medicine (PIEBM)

Celami Instytutu są:

  • Propagowanie idei i zasad podejmowania decyzji w opiece zdrowotnej na wszystkich jej szczeblach na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych naukowych. Postępowanie takie, uwzględniające także indywidualne doświadczenie oraz preferencje i systemy wartości, określa się jako evidence based medicine (w skrócie „EBM”).
  • Udostępnianie wyników wiarygodnych badań klinicznych publikowanych w czasopismach medycznych pracownikom polskiej służby zdrowia i pacjentom.
  • Inicjowanie, przeprowadzanie lub koordynowanie przeglądów systematycznych i metaanaliz badań klinicznych.
  • Inicjowanie, prowadzenie lub koordynowanie opracowywania według odpowiedniej metodologii, rozpowszechniania i wdrażania do praktyki klinicznej wytycznych postępowania w celu racjonalizacji i podniesienia jakości opieki zdrowotnej w Polsce.
  • Działalność edukacyjna i konsultacyjno-doradcza w zakresie planowania i przeprowadzania badań klinicznych oraz analizy i przedstawiania ich wyników.
  • Działalność naukowo-badawcza w zakresie: epidemiologii klinicznej; metodologii badań klinicznych; wytycznych praktyki klinicznej; przeglądów systematycznych i metaanaliz; podejmowania decyzji w praktyce klinicznej; jakości opieki medycznej; dydaktyki medycznej oraz innych pokrewnych działań o podobnym celu.


powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM