Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

  Misja

  Statut

  Zarząd

  Instytucje Partnerskie

  Komitet Naukowy

  Międzynarodowy Komitet Doradczy

  Komisja Rewizyjna

Konferencje i szkolenia

Projekty naukowe

Publikacje

Projekty dofinansowane
z budżetu państwa


Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 O instytucie

Polski Instytut Evidence Based Medicine (PI-EBM)

EBM (evidence-based medicine czyli medycyna oparta na aktualnych i wiarygodnych danych naukowych) jest paradygmatem współczesnej medycyny. Zasadniczy wkład w propagowanie zasad EBM w Polsce mają osoby, które utworzyły Polski Instytut Evidence Based Medicine (PI-EBM), przy istotnym wsparciu ze strony światowych autorytetów w tej dziedzinie, przede wszystkim pionierów EBM z McMaster University w Kanadzie.

Główne cele PI-EBM to:

  • propagowanie idei i zasad EBM
  • bieżąca krytyczna analiza badań klinicznych publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych na świecie oraz przedstawianie wyników badań, wyselekcjonowanych na podstawie wiarygodności i przydatności, w formie przystępnej dla pracowników medycznych
  • działalność naukowo-badawcza w zakresie metodologii badań klinicznych, wytycznych praktyki klinicznej, przeglądów systematycznych, procesu podejmowania decyzji w praktyce klinicznej, jakości opieki medycznej i dydaktyki medycznej
  • udział w opracowywaniu i adaptacji wytycznych praktyki klinicznej
  • szkolenie lekarzy i innych pracowników medycznych w zakresie metodologii EBM.

Realizacja tych celów ma służyć racjonalizacji i podniesieniu jakości opieki zdrowotnej w Polsce.


powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM