Strona główna

Kontakt z nami

O instytucie

Analizy badań klinicznych

  Kryteria wyboru badań

  Omówienie wiarygodnych badań

Konferencje i szkolenia

Projekty naukowe

Publikacje

Projekty dofinansowane
z budżetu państwa


Co to jest EBM

 
Mapa serwisu

 Analizy badań klinicznych

Pragnąc wspomóc praktykujących lekarzy w pogłębianiu aktualnej wiedzy, wyszukujemy i przedstawiamy w formie krótkich strukturalnych opracowań klinicznie istotne badania oryginalne, spełniające odpowiednie kryteria wiarygodności (metodologiczne). Badania te pochodzą z systematycznie przeglądanych renomowanych czasopism medycznych (o wysokim IF [impact factor]) oraz z Cochrane Library.

Proces kwalifikacji badań i ich opracowywania obejmuje następujące etapy:

  1. Ocena wiarygodności badania, we współpracy z ekspertami z dziedziny epidemiologii klinicznej i biostatystyki z McMaster University w Hamilton w Kanadzie.
  2. Ocena klinicznej przydatności wyników badania przez polskich ekspertów z właściwej dziedziny medycyny.
  3. Przygotowanie opracowania według ustalonego schematu: wprowadzenie, pytanie kliniczne, metodyka, lokalizacja, badani, interwencja, punkty końcowe lub oceniane zmienne, wyniki, wnioski. Na podstawie danych pochodzących z oryginalnego artykułu lub nieopublikowanych, ale uzyskanych bezpośrednio od badaczy, autorzy opracowania obliczają parametry pozwalające lepiej ocenić wielkość korzyści zaobserwowanych w badaniu (np. NNT). Wątpliwości są wyjaśniane bezpośrednio z autorami oryginalnego artykułu. Opracowanie zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wykorzystania wyników badania w praktyce klinicznej.
  4. Weryfikacja opracowania przez ekspertów z dziedziny epidemiologii klinicznej i biostatystyki oraz z właściwej dziedziny medycyny.
  5. Przygotowanie komentarza przez eksperta w danej dziedzinie medycyny.

Wybrane opracowania badań z dziedziny chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, neurologii, onkologii i psychiatrii są jednocześnie publikowane w czasopiśmie "Medycyna Praktyczna", "Medycyna Praktyczna Pediatria", "Medycyna Praktyczna Szczepienia", "Medycyna Praktyczna Chirurgia", "Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo", "Medycyna Praktyczna Neurologia", "Medycyna Praktyczna Onkologia" i "Medycyna Praktyczna Psychiatria".


powrótKontakt
  Copyright © PI-EBM